เธด นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศ
ผลการจัดอันดับเพื่อประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย ปี 2548
จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548
คณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2549
ปฏิทินโครงการพัฒนานิสิตประจำปี 2549
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2549
ผลคะแนนสอบระดับปริญญาตรี และโท ประจำภาคปลาย 2548
ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2549 วิทยาเขตบางเขน
ประกาศเรื่อง การรับนิสิตย้ายคณะและย้ายสาขาวิชาเอก ปีการศึกษา 2549
การลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2549
ผลคะแนนสอบระดับปริญญาตรี และโท ประจำภาคต้น 2548ดูรายละเอียด
ผลการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ประจำปี 2548
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างม.เกียวโต และ ม.เกษตร
 
Photos Gallery
เธด ภาพกิจกรรมการอภิปรายพิเศษ "พลวัตชุมชนกับความยั่งยืน" และ การเสนอผลงานทางวิชาการครั้งที่45 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ภาพกิจกรรมการออกร้าน "เนื้อ นม ไข่" ประจำปี 2550 โดยนิสิตคณะเศรษฐศาสตร
หน้าหลัก Gallery1 Gallery 2
ภาพกิจกรรมงาน"คืนสู่เหย้าชาวแสดสนนนทรี" 15 ธันวาคม 2549
ภาพกิจกรรมงานเศรษฐศาสตร์วิชาการ 2549
ภาพกิจกรรมวิ่งประเพณีนิสิตภาควิชาสหกรณ์
ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 วันที่ 13 ก.ย.49
ภาพกิจกรรมวันPUREDAY 9 ก.ย.49
ภาพการประกวดเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ KU66 2 ก.ย. 2549
ภาพกิจกรรมเสริมการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี 27 ส.ค. 2549
ภาพบรรยากาศวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 26 ก.ค. 2549
ภาพบรรยากาศวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 22 ก.ค. 2549
ภาพกิจกรรม ECON Day Album 1 Album 2
ภาพกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงครั้งที่ 4 29 เธกเธด.เธข. 49
ภาพกิจกรรมวันไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ 29 เธกเธด.เธข. 49
ภาพกิจกรรมวันพัฒนาและปลูกต้นไม้มก. 17 เธกเธด.เธข. 49
ภาพกิจกรรมกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณ 6 เธกเธด.เธข. 2549
ภาพกิจกรรมนิสิตใหม่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 3 เธกเธด.เธข.49
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ KU66 2 เธกเธด.เธข. 2549
ภาพบรรยากาศวันแรกพบคณะเศรษฐศาสตร์ 30 พ.ค. 2549
ภาพบรรยากาศวันสอบสัมภาษณ์ว่าที่นิสิตใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ 26 พ.ค. 2549
ชมภาพความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
ภาพกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2549
ภาพกิจกรรมนิสิตภาควิชาสหกรณ์ ค่ายความรู้สู่ชนบท งานอำลานิสิตปี4 ฝึกงาน
ภาพกิจกรรม " การออกร้านของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ และ งานเกษตรแฟร์49"
ภาพกิจกรรม "อภิปราย พลังงานคุณค่าและคุณภาพชีวิตของสังคมไทย" และ การเสนอผลงานทางวิชาการ สาขาเศรษฐศาสตร์
ภาพกิจกรรมเสริมการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 ก.พ.49
ภาพกิจกรรม "งานมัชฌิมนิเทศ 24 มกราคม 2549" 
ภาพกิจกรรม "คลุกสุขปีเก่า เคล้าสันต์ปีใหม่" 28 ธันวาคม 2548 (video clips download!!)
ภาพกิจกรรม "เศรษฐศาสตร์วิชาการ" 21-23 ธันวาคม 2548
ภาพกิจกรรม "สหกรณ์รวมใจ" ภาควิชาสหกรณ์ 17 ธันวาคม 2548
ภาพกิจกรรมพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 ธ.ค. 2548
ภาพงาน Econ Sport Day 10 กันยายน 2548 ดูรายละเอียด
ภาพกิจกรรมคณะเศรษฐศาสตร์รับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 22-24 พ.ย. 2548 ดูรายละเอียด  
 
Download Corner
Download แบบกรอกข้อมูล และ แบบรายงานผลสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในประจำปี 2549
Download แบบสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในคณะเศรษฐศาสตร์สำหรับอาจารย
Download ไฟล์ประกอบการทำวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับอาจารย์ >>>
ไฟล์คำชี้แจงประกอบการนำตัวอย่างโครงร่างงานวิจัยและตัวอย่างแบบสอบถามไปใช้ ไฟล์ตัวอย่างโครงร่างงานวิจัย ไฟล์ตัวอย่างแบบสอบถาม
 
 
Information
บทความพิเศษ "รู้จักเศรษฐศาสตร์" โดย วรากรณ์ สามโกเศศ จากหนังสือ โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี  
วิธีคิดวิธีทำงานในวันนี้
บทความ ฤาจะสิ้นมนต์ขลัง..."ตุ้งติ้ง"สัญลักษณ์ตัวแทนคณะ ถูก คิดตี้-บาร์บี้-มิกกี้เม้าส์ แย่งซีน จากหนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549  
รายวิชาที่มีจำนวนนิสิตของดเรียน (Drop) ติด “W” มากที่สุดและจำนวนผู้ที่ได้เกรด F หลัง Drop ติดW (ภาคต้น ปีการศึกษา 2548)  
Kasetsart IT Square ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ศูนย์เรียนรู้ตามอัธยาศัย ศูนย์กิจกรรมไอที ดูรายละเอียด 
ข้อมูลนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ 
พิมพ์แบบคำร้องทั่วไป
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2548
 
News&EventsServices&InformationsGallery ECON Quality AssuranceInstructors AssessmentEducation LinksAbout usHome