ด่วน

2012 econ gallery

ค่ายนักคิดเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6 26-28 ตุลาคม 2555

Creative Marketing Fair 2012

พิธีปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 วันที่ 7 ก.ย. 2555

โครงการหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา คณะเศรษศาสตร์ 23 - 27 ก.ค. 2555

KU 68 ประมวลภาพวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 15 ก.ค. 2555

KU 68 ประมวลภาพวันซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 11 ก.ค. 2555

KU 72 Econ Day 2012 ภาคบ่าย 8 ก.ค. 2555

KU 72 Econ Day 2012 ภาคเช้า 8 ก.ค. 2555

KU 68 ประมวลภาพวันซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 7 ก.ค. 2555

KU 72 กิจกรรมน้องขอร้องเพลงร้องเพลง 5 ก.ค. 2555

วันพัฒนาและปลูกต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มิ.ย. 2555

วันไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ 28 มิ.ย. 2555

KU 72 กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง ครั้งที่ 3 28 มิ.ย. 2555

KU 72 กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง ครั้งที่ 2 21 มิ.ย. 2555

KU 72 กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง ครั้งที่ 1 14 มิ.ย. 2555

KU 72 วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ 9 มิ.ย. 2555

KU 72 วันแรกพบนิสิตใหม่ 18 พ.ค. 2555

KU 72 วันสอบสัมภาษณ์ 14 พ.ค. 2555

ค่ายสนคู่สู่สังคม 27-29 เมษายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

Econ Inter Game # 1 April 22 2012

ค่ายนักคิดเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 5 18-19 มกราคม 2555

วันพัฒนามหาวิทยาลัย 25 มิ.ย. 2554

พิธีไหว้ครูคณะเศรษฐศาสตร์ 23 มิ.ย. 2554

การแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ 28 ม.ค. 2554